Algemeen

Natuurlijk met Anne verwerkt persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij willen jou hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze verklaring is van toepassing op alle door Natuurlijk met Anne geleverde producten en diensten.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen over die persoonsgegevens beschikken, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

 

Verwerkt Natuurlijk met Anne persoonsgegevens?

Ja. Natuurlijk met Anne verzamelt en verwerkt allerlei persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen coachen op het gebied van voeding en leefstijl en/of omdat je die gegevens zelf aan Natuurlijk met Anne hebt verstrekt. Gegevens die Natuurlijk met Anne van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de onder punt 5 omschreven doeleinden en die door Natuurlijk met Anne in ieder geval en tenminste worden verwerkt, betreffen:

 • voorletters, voornaam en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats),
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast),
 • e-mailadres,
 • IBAN-rekeningnummer.

 

Verwerkt Natuurlijk met Anne ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Natuurlijk met Anne verwerkt gegevens over de gezondheid. De gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens die door jouzelf zijn aangeleverd en/of waarvoor jijzelf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking ervan.

 

Waarvoor verwerkt Natuurlijk met Anne deze gegevens?

De persoonsgegevens die Natuurlijk met Anne verwerkt zijn nodig om je goed van dienst te kunnen zijn en worden uitsluitend gebruikt om:

 • een op maat gesneden advies te maken en begeleiding te bieden,
 • jou te kunnen (beeld)bellen, e-mailen of een bericht te sturen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • jou te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten van Natuurlijk met Anne,
 • het te kunnen leveren van diensten en producten,
 • nieuwsbrieven te kunnen versturen (t.b.v. promotie- of marketing-doeleinden). Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk uitschrijven,
 • het afhandelen van jouw betaling,
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen; denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 

Hoe gaat Natuurlijk met Anne met mijn persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Natuurlijk met Anne bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij dienen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Natuurlijk met Anne gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Natuurlijk met Anne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via anne@natuurlijkmetanne.nl

 

Wat wordt er vastgelegd van mijn websitebezoek?

Natuurlijk met Anne gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Kan ik zien welke gegevens Natuurlijk met Anne van mij verwerkt?

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij Natuurlijk met Anne bekende persoonsgegevens, in te zien. Je kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek indienen via anne@natuurlijkmetanne.nl Je kunt dan binnen 5 werkdagen een reactie tegemoetzien.

 

Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?

Voor bovengenoemde zaken kun je een mail sturen naar anne@natuurlijkmetanne.nl. Je kunt dan binnen 5 werkdagen een reactie tegemoetzien. Je verzoek zal worden behandeld zoals beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht jouw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Natuurlijk met Anne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring op onze website te lezen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd in november 2020

Contact

Anne van Woensel

De natuurlijke jij - coach

anne@natuurlijkmetanne.nl

0611284848